נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

מסמכים בסחר בינלאומי

מסמכים בסיסיים בסחר בינלאומי

1 חשבון ספק –   COMERCIAL INVOICE

2 מסמך תכולה  –  PACKING LIST

3 שטר מטען  – ימי BILL OF LADING

3.1 שטר מטען ראשי – MAIN BILL OF LADIG/ MBL

3.2 שטר מטען פנימי   HBL /    HOUSE BILL OF LADIG

במשלוחים ימיים יכול להיות שטר מטען רגיל שכולל 3 העתקים מקוריים ואשר הם כמו שיק בנקאי.

שטר מטען ימי –  BILL OF LADING

ש.מ (שטר מטען) הוא שטר סחיר כמו צ'ק.

לא ניתן לשחרר את המטען ללא הגשתו לסוכן אוניה / משלח .

שטר מהטען מופק ע"י המשלח או ע"י חברת הספנות.

כל עוד הספק מחזיק ב-3 שטרי מטען לא ניתן לשחרר המטען.

כדי לשחרר משלוח הלקוח צריך להציג שטר מטען מקורי .

ז.א על הספק לשלוח בקורייר את שטרי המטען המקוריים ליבואן .

קיים תהליך מקוצר שבא לחסוך זמן ע"י הפקת שטר מטען ימי אקספרס .

שטר מטען אקספרס מוגדר כ – EXPRES RELEASE  B.L/ EXBL  .

על מנת להפיק שטר מטען אקספרס על הספק לפנות לסוכן של המשלח הארץ היצוא ולבקש לשנות את שטר המטען לאקספרס.

 

בד"כ ספק יעשה זאת אם היבואן לא חייב לא כסף כי עם שינוי שטר המטען  הספק מפסיק להחזיק ב" שיק בנקאי "

שטר מטען שתוקן לאקספרס בד"כ יהיה חתום עם חותמת גדולה

EXPRES RELEASE                                        

שטר כזה ישלח בדוא"ל ע"י הסוכן לחברת השילוח בארץ היעד וכן ליבואן .

רק אז ניתן לשחרר את המטען.

 

שטר מטען  – אווירי  AIR WAY BILL/ AWB

שטר מטען ראשי – MAIN AIR WAY BILL / MWBL

שטר מטען פנימי   HWBL /    HOUSE AIR WAY

חשוב לציין כי במשלוחים אוויריים כל התהליך הוא הרבה יותר פשוט ומתירני ואין צורך בשטר מטען אקספרס וגם לא תמיד דורשים שטר מטען מקורי.

כן ידרשו חשבון ספק ופקינג ליסט.

 

 

 

 

 

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.