נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

תהליך בדיקת מכס למטען חלקי

יבואן המשחרר פעם ראשונה מטען מהמכס, קיים סיכוי גבוה שהמכס ידרוש בדיקה פיזית.
המכס לא גובה כסף על הבדיקה עצמה, אך העלויות האחרות חלות על היבואן כגון: שינוע
המטען לאזור הבדיקות , תשלום לסבלים ותשלום עבור הליווי של עמיל מכס.
גם ביבוא אישי – המכס עושה בדיקות מדגמיות לכל כמה משלוחים.

להלן תיאור התהליך ולוחות הזמנים למטען שנדרש לבדיקת מכס

יום מס 1
לאחר שעמיל המכס משלם את התיק מתחיל תהליך השחרור.
מהשלב שהתיק שולם למכס, ממתינים להודעה ממוחשבת ממערכת המכס.
יכולות להתקבל 5 תשובות:

1. הודעת התרה: דהיינו המשלוח שוחרר, ההודעה עשויה להתקבל תוך כשעתיים.
2.  דרישה להצגת מסמכים למכס : הודעה כזו עשויה להתקבל לאחר מספר שעות שהתיק שולם.
3.  בד"כ: המסמכים יוגשו למכס למחרת.

יום מס 2
לאחר שעמיל המכס הגיש את המסמכים למכס, הבדיקה בד"כ מבוצעת למחרת.
המכס לא מתחייב לשעה, ואין התחייבות למועד, המכס מודיע בהודעה ממוחשבת אם המטען שוחרר או שיש להעבירו לבדיקה פיזית.
באם המטען נדרש לבדיקה פיזית ,עמיל המכס מתאם עם מסוף המטענים העברת המטען
לשטח הבדיקות.
המטען מועבר לשטח הבדיקות ומתאמים עם הבודק מהמכס שעה בדרך כלל יום למחרת.

יום מס 3
בדיקה פיזית – הבדיקה נערכת בנוכחות נציג עמיל המכס יחד עם הבודק מטעם המכס.
המכס מבצע בדיקות שונות , לא ניתן לדעת מראש ,איזה בדיקות יבוצעו.
הבדיקות שיכולות להיות :
הוצאת דוגמאות למעריך .
ספירה כמויות.
בדיקת התאמת סחורה לחשבון.
בדיקת סימון וכו'.

לאחר סיום הבדיקה הבודק מעביר את ממצאי הבדיקה למעריך בבית המכס, וממתינים
להודעה ממוחשבת של התרת הסחורה מהמכס , אין שעה ואין התחייבות למועד התשובה,
בדרך כלל ביום למחרת.

לוח הזמנים הנ"ל הינו הערכה ויש לקחת בחשבון עיכובים הנגרמים כתוצאה:
מסופשבוע – ביום שישי המכס לא עובד .

עיכובים נוספים:
יכולים להיות עיכובים נוספים בגלל :
עומס במסוף המטענים ואין מקום בשטח הבדיקות, בגלל עיכובים בבדיקות קודמות,
חוסר ב כ"א.
עומסים בבית המכס המשפיעים על הטיפול בתיק.

בדיקה פיזית כרוכה בעלויות נוספות ליבואן:

1. תשלום לעמיל המכס עבור הליווי.
עמיל המכס נדרש להיות נוכח בעת הבדיקה של המכס.
עלות הטיפול של ליווי בדיקה פיזית –כ 550- ₪ לשעה ראשונה כל שעה מעבר לשעה
ראשונה מחויבת בתוספת.

2. תשלום למסוף עבור העברה לאזור הבדיקות למטענים חלקיים :
המטענים החלקיים מאוחסנים במסוף. לביצוע בדיקה פיזית, מסוף המטענים נדרש לשנע
את הסחורה לאזור הבדיקות, המסוף גובה דמי טיפול בסך של כ 500- ₪ מותנה בסוג
המטען.

3. תשלום עבור סבלות:
בדיקת מטענים המכילים מספר משטחים וקרטונים דרושה עזרה של סבלים.
עמיל המכס – באחריותו להזמין את הסבלים לאזור הבדיקות.
הסבלים מבצעים את הבדיקה הפיזית בהתאם להנחיות הבודק של המכס.

עלות הזמנת סבלים –בדרך כלל מסתכמת ב כ 550 ש"ח .

4. הוצאות אחסנה מטענים חלקי ים :
למטענים חלקיים עד 90 טון לפי תעריפי הנמל יש פטור מאחסנה ל 59- יום.

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.