נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

תהליך בדיקת מכס למכולות

בדיקות ע"י המכס נעשות רק לאחר תשלום המיסים.
יבואן המשחרר פעם ראשונה מטען מהמכס, קיים סיכוי גבוה שהמכס ידרוש בדיקה פיזית.
המכס לא גובה כסף על הבדיקה עצמה, אך העלויות האחרות חלות על היבואן כגון: שינוע
המטען לאזור הבדיקות , תשלום לסבלים ותשלום עבור הליווי של עמיל מכס.
גם ביבוא אישי – המכס עושה בדיקות מדגמיות לכל כמה משלוחים

המכס לא גובה תשלום עבור הבדיקה עצמה, אבל התהליך כרוך בהוצאות נוספות שמשולמות על היבואן/ היצואן כגון: עלויות שינוע המטען לאזור הבדיקות ,סבלים, ליווי של עמיל מכס ועלול ולעיתים גם הוצאות אחסנה/
הוצאות אלה לא נלקחו בחשבון הוצאות אלו יכולות לסתכם בין 1300 ₪ ל 1500 ₪.
תלוי בלוחות הזמנים ובדרישות המכס

להלן התהליך ולוחות הזמנים למכולה שנדרשת לבדיקת מכס/שיקוף.
יום מס 1
לאחר שעמיל המכס משלם את התיק מתחיל תהליך השחרור.
מהשלב שהתיק שולם למכס, ממתינים להודעה ממוחשבת ממערכת המכס.
יכולות להתקבל 5 תשובות:

1הודעת התרה: דהיינו המשלוח שוחרר, ההודעה עשויה להתקבל תוך כשעתיים.
2 דרישה להצגת מסמכים למכס : הודעה כזו עשויה להתקבל לאחר מספר שעות שהתיק שולם.
3 בד"כ: המסמכים יוגשו למכס למחרת.

יום מס 2
לאחר שעמיל המכס הגיש את המסמכים למכס, הבדיקה בד"כ מבוצעת למחרת.
המכס לא מתחייב לשעה, ואין התחייבות למועד, המכס מודיע בהודעה ממוחשבת אם המטען שוחרר או שיש להעבירו לבדיקה פיזית.
באם המטען נדרש לבדיקה פיזית ,עמיל המכס מתאם עם מסוף המטענים העברת המטען
לשטח הבדיקות.
המטען מועבר לשטח הבדיקות ומתאמים עם הבודק מהמכס שעה בדרך כלל יום למחרת.
במקרה שהמכולה נדרשת לשיקוף, המכס מודיע על מועד להבאת המכולה למשקף.
בדרך כלל יומיים לאחר הצגת המסמכים, עמיל המכס מתאם עם מוביל יבשתי העברת
המכולה למשקף ,הוצאות האחסנה בנמל חלות על היבואן.
יום מס 3 – עד 5 : בדיקת שיקוף/ בדיקה פיזית

בדיקה פיזית – הבדיקה נערכת בנוכחות נציג עמיל המכס יחד עם הבודק מטעם המכס.
המכס מבצע בדיקות שונות , לא ניתן לדעת מראש ,איזה בדיקות יבוצעו.
הבדיקות שיכולות להיות :
הוצאת דוגמאות למעריך .
ספירה כמויות.
בדיקת התאמת סחורה לחשבון.
בדיקת סימון וכו'.

לאחר סיום הבדיקה הבודק מעביר את ממצאי הבדיקה למעריך בבית המכס, וממתינים
להודעה ממוחשבת של התרת הסחורה מהמכס , אין שעה ואין התחייבות למועד התשובה,
בדרך כלל ביום למחרת.

לוח הזמנים הנ"ל הינו הערכה ויש לקחת בחשבון עיכובים הנגרמים כתוצאה:
מסופשבוע – ביום שישי המכס לא עובד .

בדיקת משקף – המכולה מוכנסת למתקן שסורק באמצעות רנטגן את תכולה המכולה.
השיקוף עצמו נמשך כ 15- עד 30 דקות. יש לקחת בחשבון תור והמתנות.
בדרך כלל המכס מסתפק בבדיקת שיקוף בלבד ובסיומה ניתן להוביל את הסחורה ישירות
ללקוח. לאחר סיום הבדיקה יש להמתין שהמכס ישדר שחרור המכולה .
בדרך כלל ההתרה משודרת עד כשעה מסיום הבדיקה.
במקרים של עומס ההתרה יכולה להתקבל גם אחר מספר שעות.

במקרים שהמכס דורש לבצע בדיקה פיזית אז מבצעים את הבדיקה באזור המשקף.
לשם ביצוע הבדיקה מזמינים סבלים.
במשך כל הזמן הזה המוביל היבשתי מתעכב והלקוח משלם עבור המתנות.

בדיקה פיזית – הבדיקה נערכת בנוכחות נציג עמיל המכס יחד עם הבודק מטעם המכס. התהליך כולל:
פתיחת המכולה ע"י הסבלים המבצעים הוצאת התכולה מהמכולה בהתאם להוראות הבודק מטעם המכס.

המכס מבצע בדיקות שונות , לא ניתן לדעת מראש ,איזה בדיקות יבוצעו.
הבדיקות שיכולות להיות :
הוצאת דוגמאות למעריך .
ספירת כמויות.
בדיקת התאמת סחורה לחשבון.
בדיקת סימון וכו'.
לאחר סיום הבדיקה הבודק מעביר את ממצאי הבדיקה למעריך בבית המכס, וממתינים
להודעה ממוחשבת של התרת הסחורה מהמכס , אין שעה ואין התחייבות למועד התשובה,
בדרך כלל ביום למחרת.
לוח הזמנים הנ"ל הינו הערכה ויש לקחת בחשבון עיכובים הנגרמים כתוצאה:
– סוף שבוע (יום שישי המכס לא עובד) .
– עומסים במסוף המטענים, חוסר מקום בשטח הבדיקות בגלל עיכובים בבדיקות קודמות
– עומסים בבית המכס המשפיעים על משך הטיפול בתיק.

עלויות הנוספות בבדיקה פיזית:
ליווי עמיל המכס בבדיקה.
עמיל המכס נדרש להיות נוכח בעת ביצוע הבדיקה לכך עליו להגיע למסוף המטענים/נמל ולהיות נוכח בעת הבדיקה של המכס. עלות הטיפול של ליווי בדיקה פיזית –כ 550- ₪ לשעה
ראשונה כל שעה מעבר לשעה ראשונה מחויבת בתוספת.

הוצאות העברה לאזור הבדיקות למכולות :
המכולות מאוחסנות במסוף מטענים/נמל בערוגה .כדי לשנע את המכולה לאזור הבדיקות
מסוף המטענים מפעיל מנוף כדי להוציא את המכולה מהערוגה לאחר מכן יש להוביל את המכולה לאזור הבדיקות ולאחר סיום הבדיקה להחזיר לאחסון במסוף עלות תהליך זה מסתכמת ב כ 300 ₪

בדיקה מכולה במשקף העלויות הן:
עלות הובלת יבשתית של המכולה מהנמל למשקף:
מכולה 20 העלות כ 450 ₪ עד 600 ₪.
מכולה 40 העלות כ 550 ₪ עד 750 ₪.
המחיר ה נ"ל כולל המתנה עד שעה אחת.
כל שעה נוספת 200 ₪.

אם הבדיקה נקבעה לדוגמה בשעה 10.00 המוביל היבשתי בדרך כלל יגיע הרבה קודם כדי לא להתעכב בבדיקה ולהיכנס לתור.

במקרים שהמכולה חוזרת לאחסון יש חיוב הפעלת מנוף ושינוע שמסתכמים ב כ 200- ₪ + עלות אחסנה לפי תעריף המסוף.
תשלום עבור סבלים:
בדיקה רגילה:
עלות למכולה 20 רגל )- כ 350 ₪ עד 500 ₪.
עלות למכולה 40 רגל )- כ 450 ₪ עד 800 ₪.

עלות בדיקה מקיפה – המחיר נקבע במעמד ביצוע הבדיקה לפי הפעולות שבוצעו בשטח.

הוצאות אחסנה :
הנמלים בישראל מעניקים לכל היבואנים 4 ימים פטור מחיוב אחסנה, תעריף האחסנה ליום
הינו כ 200 ₪ עד 300 ₪ לפי תעריף הנמל.

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.