נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

New European Declaration

:Please note new regulations in the Israeli customs in regards to the declaration on the invoice for goods from Europe

1-Suppliers with an authorization number

1. Only an exporter authorized by the customs authorities in the exporting country as an "authorized exporter" should have the below declaration on the 

invoice, including their authorization number in #1 below:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization #______ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _______ ((2) country of origin) preferential origin"

                                                ________________________

                                               ((3) Place and date where the invoice it issued)

2. Country of origin should be mentioned in item #2 above, if the origin of the goods is from a few countries, the country of origin in the above declaration should mention either EEA or EC/EU origin.

3. The place the invoice was issued and date should be written below the declaration in #3 above.

2 – Suppliers without an authorization number for goods up to 6000 euro

 1. should have the below declaration on the invoice:

"The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ___________ ((1) country of origin) preferential origin"

                                                ________________________

                                                ((2) Place and date where the invoice it issued)

                                                ________________________

                                                 (3) a signature of the exporter and clearly stating the name of the person signing

2. Country of origin should be mentioned in item #1 above, if the origin of the goods is from a few countries, the country of origin in the above declaration should mention either EEA or EC/EU origin.

3. The place the invoice was issued and date should be written below the declaration in #2 above.

4. The exporter needs to put his signature, and the full name of the person signing it, clearly written next to it in item #3 above.

5.  in case the value of the goods is above 6000 euro and the supplier does not have an authorization number, a Euro1 certificate must be issued.

3 – Euro-Med declaration – goods of EU and EFTA origins for suppliers without an authorization number for goods up to 6000 euro

1. should have the below declaration on the invoice:

"The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ___________((1)country of origin) preferential origin"

  1. commutation applied with (*_________ name of the country/countries)
  2. no accumulation applied (**_________)

                                          ________________________

                                          ((2) Place and date where the invoice it issued)

                                          ________________________

                                           (3) a signature of the exporter and clearly stating the name of the person signing

2. Country of origin should be mentioned in item #1 above, if the origin of the goods is from a few countries, the country of origin in the above declaration should mention EEA, EC/EU and/or EFTA origin.

3. The place the invoice was issued and date should be written below the declaration in #2 above.

4. The exporter needs to put his signature, and the full name of the person signing it, clearly written next to it in item #3 above.

5. In the * in item (a) above, if origin has been obtained by application of accumulation with materials originating in one or more of the countries of EFTA, EC/EU or EEA origin.

6.  In item b (**) above, if origin has been obtained without the application of accumulation with materials originating in one or more of the countries of EFTA, EC/EU or EEA origin.

7.  In case the value of the goods is above 6000 euro and the supplier does not have an authorization number, a EuroMed certificate must be issued.

4 – Euro-Med declaration – goods of EU and EFTA origins for suppliers with an authorization number 

1. Only an exporter authorized by the customs authorities in the exporting country as an "authorized exporter" should have the below declaration on the invoice, including their authorization number in #1 below:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization #______(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _______((2)country of origin) preferential origin"

  1. accumulation applied with (*_________ name of the country/countries)
  2. no accumulation applied (**_________)

                                                ________________________

                                                ((3) Place and date where the invoice it issued)

2.  Country of origin should be mentioned in item #2 above, if the origin of the goods is from a few countries, the country of origin in the above declaration should mention EEA, EC/EU and/or EFTA origin.

3. The place the invoice was issued and date should be written below the declaration in #3 above.

4. In the * in item (a) above, if origin has been obtained by application of accumulation with materials originating in one or more of the countries of EFTA, EC/EU or EEA origin.

5. In item b (**) above, if origin has been obtained without the application of accumulation with materials originating in one or more of the countries of EFTA, EC/EU or EEA origin.

This is already in effect in Israel, and the Israeli customs are very strict with these rules. Invoices that are not issued according to the above will not be accepted and the goods will be delayed in releasing them to the CONSIGNE. Please pass this on to the suppliers and make sure that all docs are issued correctly, otherwise stop the goods and advise me accordingly.

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.